Diensten

Hand die een doorzichtige wereldbol vasthoud met daarin de tekst 3d printing

De impact van 3D printen wordt te vaak onderschat

Managers moeten rekening houden met de ontwrichtende effecten van 3D printen op hun bedrijf. Uit historische data is gebleken dat managers zich vaak niet op tijd hebben aangepast aan disruptieve innovaties, zoals 3D printen.

Een voorbeeld van een disruptieve technologie was het bedrijfsmodel van Netflix dat werd geïntroduceerd in een markt die werd gedomineerd door Videoland die in winkels videobanden en dvd’s in verhuurde. Toen het internet Netflix in staat stelde om films direct naar huiskamers te streamen, werd hun service aantrekkelijk voor de klanten van Videoland.

De leiding van het verhuurbedrijf hadden de verstorende dreiging die Netflix voor hen vormde genegeerd met bijna fatale gevolgen. Andere voorbeelden van bedrijven die niet adequaat reageerden op disruptive technologieën zijn Xerox, Kodak, Free Record Shop of Nokia.

3D printen beïnvloedt de bedrijfsmodellen en toeleveringsketens van veel organisaties, waardoor gevestigde bedrijven worden bedreigd in hun voortbestaan. De afgelopen 25 jaar is de wereldwijde vraag naar producten die met Additive Manufacturing (AM) zijn gemaakt met maar liefst 25% per jaar gegroeid! 

De belangrijkste vragen die managers zich moeten stellen zijn:

 • Waar kan Additive Manufacturing waarde toevoegen aan onze organisatie?
 • Wanneer is het beste moment om te investeren?
 • Is niets doen een optie?
Vergaderruimte met een spreker en collega's die luisteren

1. Management Workshop: Identificeer uw 3D print potentieel

Waar in uw organisatie voegt 3D printen de grootste waarde toe? En wat is voor u de beste tijd om in 3D printen te investeren? Deze vragen spelen ongetwijfeld ook binnen uw bedrijf.

Wij bieden wij een interactieve workshop aan over de mogelijkheden en de gevaren van het niet onderkennen van de disruptieve aspecten van 3D printen. Gezamenlijk onderzoeken we de mogelijkheden van Additive Manufacturing binnen uw bestaande business modellen. Daarnaast identificeren we de kansen die de technologie biedt voor nieuwe bedrijfsmodellen. In de workshop nemen we op strategisch niveau uw bedrijfsmodel onder de loep: Wat heeft u voor bedrijfsmodel en wat betekent 3D printen voor de toekomst hiervan?

Aan het einde van de workshop heeft uw bedrijf een goed beeld van hoe het moet reageren op de disruptieve technologie van 3D printen. Wat zijn uw gevaren en kansen van 3D printen? Welke kosten kunt u besparen met 3DP of kunt u meer omzet genereren?

Deze workshop is beschikbaar op uw locatie en bedoeld voor het hoger management van uw bedrijf. Aan het einde van de workshop stellen we vast of een vervolgtraject zinvol is.

Man die met zijn vinger op een scherm met data tikt

2. Assessment en data analyse

Nadat is vastgesteld dat uw organisatie verder wil met 3D printen doen wij een assessment gevolgd door een data-analyse. Hierin identificeren we welke (toekomstige) producten en diensten in aanmerking komen voor 3D printen en bepalen we de prioritering daarvan. Ook doen we een analyses van de mogelijke kostenbesparingen of omzetverhoging door 3DP.

Wegwijzers met de teksten: Outsource en Inhouse

3. Make or Buy?

Nu we weten welke producten geschikt zijn voor 3D printen en in welk business model dat past moet worden besloten wat voor het gekozen model de beste oplossing is: 3D printing apparatuur aanschaffen of gebruik maken van gespecialiseerde dienstverleners.

Wegwijzers met de teksten: Outsource en Inhouse

4. Marktonderzoek

Binnen het domein van het driedimensionaal printen, oftewel, Additive Manufacturing, bestaan zoveel verschillende technologieën.

De meest voorkomende technologieën zijn:

 • vat photopolymerization,
 • material jetting,
 • binder jetting,
 • powder bed fusion,
 • material extrusion,
 • directed energy deposition en
 • sheet lamination.

Binnen deze categorieën zijn er weer diverse varianten te onderscheiden, allemaal met verschillende mogelijkheden en beperkingen. Een keuze maken voor de juiste technieken en fabrikant is essentieel. Indien is besloten tot het uitbesteden van de 3D printing activiteiten is de selectie van de juiste partner van groot belang. In deze fase voeren wij dit marktonderzoek voor u uit.

In elkaar grijpende tandwielen met de teksten Strategy en Implementation

5. Implementatie

Het implementeren van 3D printing vereist een aanpassing van de organisatie:

 • processen,
 • mensen,
 • kennis,
 • juridische aspecten,
 • voorraden en logistieke ketens,
 • verkoopkanalen.

Zo'n verandering moet gemanaged worden. In deze fase leiden wij het veranderingsproces voor u.